Oferta de feina - Contracte: Ajudant / Tècnic

El Grup de Recerca “Multisensory Research Group” (MRG) del Centre de Cognició i Cervell de la Universitat Pompeu Fabra, requereix cobrir una plaça per beca de col·laboració a temps parcial.

 

Descripció: Desenvolupar tasques de suport a la recerca sobre la comprensió de les bases neuronals i cognitives dels processos de percepció i atenció humans. Algunes de les tasques concretes seran: assistència en la programació de software i realització de muntatges electrònics senzills per experiments, manteniment i actualització de la bases de dades dels estudis realitzats, manteniment i actualització de la web del grup, col·laboració en l’anàlisi dels resultats obtinguts dels diferents estudis, ajuda en tasques organitzatives i administratives.

 

Requisits:

- Coneixements sòlids de programació (p.e., Matlab).

- Coneixements d’Anglès.

- Organització, responsabilitat i pulcritud.

 

Es valorarà:

- Estudiants UPF d’últims cursos de llicenciatura/grau o be estudiants de Màster (Escola Superior Politècnica, Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida...).

- Coneixements en processament senyals.

 

Condicions:

- Dedicació: 25 hores/setmana.

- Horari: a convenir.

- Contracte de 3 mesos (renovable).

- Remuneració: 875 per mes.

- Incorporació: (setembre)

 

Procés de selecció:

Les persones interessades hauran de fer arribar breu carta de presentació i CV a la següent adreça de correu electrònic: , tot indicant la referència “Research Technician 2017”.

 

Desprès de revisar els CVs, en una segona fase, alguns dels candidats passaran a la fase d’entrevistes personals.

 

Per més informació, contacteu amb Salvador Soto-Faraco i/o consulteu el web del nostre grup de recerca (http://www.mrg.upf.edu).